Mosin 1891/30

Puška byla zavedena do výzbroje carského Ruska v roce 1891. Carští vojáci byly od roku 1870 vyzbrojeni zadovkami Berdyn 2, ale poslední čtvrtina 19.století znamenala nástup opakovacích pušek a objev výkonějšího bezdýmého prachu dovolil zmenšit ráži pušek. A carské Rusko muselo na tyto změny reagovat.

 

Karabina Mosin-Nagant vzor 1944

    
  Náboj.........................................7,62x54R mm
 Délka.........................................1020 mm
 Délka hlavně................................517 mm
 Hmotnost....................................3,9 Kg
 Zásobník.....................................5 nábojů
 Způsob střelby.............................J

V soutěži na novou pušku zůstaly dva návrhy. Jeden pocházel od důstojníka carského vojska kapitána Mosina, druhý od belgického konstruktéra a průmyslníka Naganta. I když ani jeden návrh neměl výraznou převahu, byla nakonec vybrána Mosinova puška. Kolem konečného návrhu se ale točí určité nejasnosti. Někdy se uvádí, že Mosin využil některé části Nagantova návrhu, především v oblasti zásobníku. Někdy že si Nagant nechal patentovat některou část zbraně, kterou ale "opsal" z Mosinovy konstrukce. V každém případě ruská vláda vyplatila i Nagantovi stejnou odměnu jako vítěznému Mosinovi a puška byla přijata jako "tříčárková puška vzor 1891", bez udání jména konstruktéra (tříčárková znamenalo 0,3 palce, tedy 7,62 mm). Jméno konstruktéra se v označení objevilo až v éře Sovětského svazu. V západní literatuře se proto puška objevuje jako Mosin-Nagant.
Po přijetí pěchotní pušky (délka 1306 mm) byly vzápětí přijaty kratší dragounské a kozácké pušky (délka 1238 mm) v roce 1907 karabina pro technické druhy vojsk (délka 1016 mm).
Počátkem 20.století byly na pušce provedeny změny v souvislosti se zavedením náboje se zahrocenou špičkou střely. Následovala změna mířídel, což souviselo se změněnými balistickými vlastnostmi střely.
Po sovětské revoluci, na počátku 20.let bylo rozhodnuto modernizaci a zavedení jednotné pušky, která vycházela z kratší dragounské verze. Změny se týkaly hlavně mířídel. Tato puška byla zavedena v roce 1930 jako vzor 1891/30. Téměř vzápětí následovala odstřelovačská puška, vybavena optickými mířidly buď PE se 4násobným zvětšením, nebo PU s 3,5násobným zvětšením. Od pěchotní se lišila ohnutou klikou závěr (aby se nepotkávala s optickými mířidly), kvalitnějším zpracováním vývrtu a nižšími výrobními tolerancemi.
V roce 1938 byla zavedena karabina vzor 1938, která se od předchozího modelu 1907 lišila především mířidly. V roce 1944 byla upravena na karabinu vzor 1944 se sklopným neodjímatelným bodádem. Zároveň byla ukončena výroba dlouhé verze vzor 1891/30.


Odshora: Mosin 1891/30; Mosin 1891/30 s puškohledem PU; karabina vzor 1938; karabina vzor 1944 s integrovaným sklopným bodákem.

V době vzniku byla Mosinova puška relativně moderní, ale kvůli nedostatečné modernizaci postupem času zastarala. Podobně jako ostatní ruské zbraně z období Druhé světové války a starší to byla spolehlivá zbraň s poněkud hrubším zpracováním, jednoduchá pro výrobu i obsluhu a údržbu.
Puška střílela okrajovým nábojem, který byl považován za zastaralý už v době zavedení pušky do výzbroje v roce 1891. Zbraně které střílely bezokrajovým nábojem vyžadovaly přesnější výrobu tj. lepší stroje = vyšší výrobní náklady.

Pušky a karabiny mosinovým systémem byla součástí výzbroje vietkongu a také severovietnamské domobrany. Pušky 1891/30 včetně odstřelovacích, karabiny 38/44 pocházely určitě z více zdrojů. Čína vyráběla karabiny vzor 1944 jako Typ 53, výroba trvala patrně do počátku 60.let. po Druhé světové válce se zbraně mosinovy konstrukce vyráběly i v dalších "lidově demokratických" zemích jako Polsko, Maďarsko a Rumunsko a minimálně maďarské odstřelovačky byly ve Vietnamu nalezeny. Také Československo mělo ve skladech nezanedbatelné množství těchto pušek a zcela určitě karabiny 38/44 do VDR vyvezlo.

Pravděpodobně severovietnamská domobrana s karabinami 1944 nebo spíše čínskými Typ 53.
Směs pušek zabavených vietkongu. Vpředu americké M1 GFarand, odstřelovačka mosin 1891/30, karabiny se sklopným bodákem a nástavcem na odpalování puškových granátů.
 
Karabiny se sklopným bodákem, pravděpodobně čínské Typ 53, nalezené v údolí A Shau.
 
Další zbraně zabavené 1.jízdní divizí. Quan Loi, březen 1969.