Hodnostní označení VN Navy (Hai quan)

Generálové

od 1964

do 1964

viet.

Pho de doc

De doc
(Chuan do doc)

Pho do doc

Do doc

Thuy su Do doc

US ekv.

Commodore Admiral

Rear Admiral

Vice Admiral

Admiral

Fleet Admiral

Vyšší důstojníci

od 1964

do 1964

viet.

Thieu ta

Trung ta

Dai ta

US ekv.

Lieutenant-Commander

Commander

Captain

Důstojničtí zástupci a nižší důstojníci

od 1964

do 1964

viet.

Chuan uy

Thieu uy

Trung uy

Dai uy

US ekv.

Warrant Officer

Ensign

Lieutenant,
Junior Grade

Lieutenant

Poddůstojníci

od 1964

od 1964

viet.

Trung si

Trung si nhat

Thuong si

Thuong si nhat

US ekv.

Petty Officer
Second Class

Petty Officer
First Class

Chief Petty Officer

Senior Chief Petty Officer

Mužstvo a poddůstojníci

 

Bez
označení
hodnosti

viet.

Binh nhi

Binh nhat

Ha si

Ha si Nhat

US
ekv.

Seaman
recruit

Seaman
apprentice

Seaman

Petty Officer
Third Class

Upozornění: Jihovietnamské hodnosti berte s určitou rezervou, nikde se mi nepovedlo najít nějaký oficiální nebo aspoň oficiálně se tvářící materiál. Největší zmatky mám asi kolem hodností Chuan uy a to jak kolem podoby hodnosti, tak amerického ekvivalentu. Někde se uvádí, že to byla obdoba Warrant Officera, někde že hodnost byla něco na způsob kadeta či aspiranta. Také u hodností poddůstojníků by bylo vhodnější napsat "podobná americká hodnost" než "US ekvivalent" (tedy hodnost stejná nebo rovnocenná). Rovněž nejsem úplně přesvědčen o tom, že existovala pětihvězdičková admirálská hodnost, mám za to, že žádný z jihovietnamských admirálů jí nenosil, ale je možné, že hodnost existovala, ale udělovala by se jen za určitých okolností.